داده نمایی آمار مربوط به پیشران GE9X

پیشران GE9X

پیش بینی می شود که این نسل از موتورهای جنرال الکتریک تا سال ۲۰۲۰ و برای استفاده در جت های پهن پیکر بوئینگ ۷۷۷X وارد خدمت شوند.
منبع: گسترش صنایع