پهپاد عمود پرواز اسکای واچ

پهپاد


محققان دانشگاه دانمارک پهپاد عمود پرواز هوشمندی با مداومت پروازی بالا ساخته اند.
منبع: گسترش صنایع