پروژه نشست و برخاست از روی زیردریایی

زیردریایی


دهه ۷۰٫ نیروی هوایی استرالیا.هواپیمای اسکای هاوک.
منبع: گسترش صنایع

سوخت گیری هوایی جنگنده F-15

سوخت گیری هوایی

این سیستم سوخت رسانی هوایی مطابق با استاندارد نیروی هوایی ایالات متحده می باشد.
منبع: گسترش صنایع