نخستین های رادارگریزی

رادارگریزی

بمب افکن لاکهید F-117 Nighthawk و بالگرد بوئینگ- سیکورسکی AH-66 Comanche.
منبع: گسترش صنایع

جنگنده بمب افکن تاکتیکی

جنگنده بمب افکن

با حداکثر سرعت ۱٫۸ ماخ دو سرنشین ؛ مجهز به فضای استراحت و دستشویی در کابین.
منبع: گسترش صنایع