سی اف ام۵۶

سی اف ام۵۶

پرتیراژترین و محبوبترین موتور توربوفن دنیا.از ۱۹۷۰ تا حالا ۳۰۰۰۰ تا از آن تولید شده.
فناوری آمریکایی؛ تولید اروپایی
منبع: گسترش صنایع