بریتیش ایرویز ؛ کنکورد

بریتیش ایرویز

دماغه کنکور برای فراهم آوردن دید کافی برای خدمه پروازی حین فرود و نیز برخاست ، به صورت متحرک طراحی شده بود.
منبع: گسترش صنایع

انواع پیشران های توربین گازی

پیشران های توربین گازی

۱-توربوفن:با جریان کنارگذر
۲-توربوجت:بدون جریان کنار گذر
۳-توربوپراپ:گردش ملخ و جت
۴-توربوشفت:انتقال تمام نیرو به ملخ
منبع: گسترش صنایع

جنگنده بمب افکن تاکتیکی

جنگنده بمب افکن

با حداکثر سرعت ۱٫۸ ماخ دو سرنشین ؛ مجهز به فضای استراحت و دستشویی در کابین.
منبع: گسترش صنایع

پرواز شاتل فضایی با اسکورت دو فروند F-16

پرواز شاتل فضایی


جالب است بدانید که سرعت بازگشت به زمین شاتل فضایی حتی تا ۳۶ ماخ نیز می رسید.
منبع: گسترش صنایع

از پروژه X-22A چه می دانید؟!

پروژه X-22A


داکت فن ها روزگاری در کانون توجه طراحان قرار داشتند ؛ امروزه نیز باز توجه به آنان روند صعودی خود را طی می کند.
منبع: گسترش صنایع